top of page

Historie

 

van het Trompetterkorps der Cavalerie 1945-1995

Oprichting o.l.v. D.C. Wisman

 

Het Trompetterkorps der Cavalerie werd op 1 maart 1946 opgericht door Kapelmeester D.C. Wisman. Aanvankelijk bestond het Trompetterkorps uit oorlogsvrijwilligers (de zogenaamde OVW'ers) en werd het ingedeeld bij de Pantserschool, het latere opleidingscentrum Cavalerie te Amersfoort.In 1948 werd de status van het orkest veranderd in die van een uit dienstplichtig-dienende muzikanten bestaand korps. In dat zelfde jaar werden de wachtmeesters Warnas en Van Kleef aan het Trompetterkorps toegevoegd als muziek-instructeur.

 

Gevestigde naam o.l.v. J.A. Reijnhoudt

Op 1 mei 1949 ging Kapelmeester Wisman met pensioen. Hij werd opgevolgd door Kapelmeester adjudant J.A. Reynhoudt, die o.a. de mars “Huzaren van Boreel” en “De Stad Amersfoort” componeerde. Samen met onderkapelmeester Van Kleef, heeft hij de naam en faam van het gevestigd. In deze maakte o.a. ook de OWI den Brouwer deel uit van het kader: hij leidde de trompetters op om de Cavalerie-signalen tot in perfectie te kunnen spelen.

In de periode o.l.v. Kapelmeester Reijnhoudt werd veelvuldig opgetreden in binnen- en buitenland. Vermeldenswaardig zijn de optreden in La Courtine (Frankrijk), Seedorf (Duitsland) en de nationale taptoe in Delft.

Eind jaren '60 werd het Trompetterkorps bedreigd met opheffen. Dankzij de inzet van Kapelmeester Reijnhoudt was er al gauw weer een "clandestien" Trompetterkorps opgericht en werd de traditie voortgezet.

 

1971-1975

In 1971 ging adjudant Reynhoudt met pensioen en werd hij opgevolgd door Kapelmeester A.C. van Hoek. Deze werd in 1974 eveneens na pensionering opgevolgd door Kapelmeester Th.C. van de Kamp, welke in 1975 plotseling kwam te overlijden.

 

1976-1995

 

In januari 1976 werd het muzikale commando overgenomen door Kapelmeester A.S. Liew-On die in 1979 werd opgevolgd door Kapelmeester W. Jonge. Doordat Kapelmeester Jonge een functie ging vervullen bij één der beroeps-kapellen, werd hij in 1981 vervangen door (wederom) Kapelmeester Liew-On. In mei 1983 werd Liew-On opgevolgd door Kapelmeester H. van 't Veer. 

In 1988 werd Kapelmeester van 't Veer opgevolgd door Kapelmeester Elnt A. van Dun. OWI J. Donders werd onderkapelmeester. In 1992 besloot de toenmalige minister van Defensie de dienstplicht op te schorten. Daarmee zouden ook de dienstplichtige kapellen worden opgeheven. Hoewel het Trompetterkorps der Cavalerie vaker is opgeheven geweest (en steeds weer, veelal clandestien, werd opgericht) viel in 1995 definitief het doek voor het Trompetterkorps. Kapelmeester van Dun is tot het eind van het bestaan van het Trompetterkorps der Cavalerie muzikaal leider van het orkest geweest.

 

In de loop der jaren hebben naar schatting 2000 jonge mannen deel uitgemaakt van het Trompetterkorps der Cavalerie. 

 

 

bottom of page